สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที หางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที หางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสงคราม Ø
หางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานสมุทรสงคราม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 176487 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 129660

ตำแหน่งงานว่างGUEST SERVICE AGENT (พนักงานลูกค้าสัมพันธ์แผนกต้อนรับส่วนหน้า) ---รับสมัครด่วน---

ตำแหน่งงานว่างGUEST SERVICE AGENT (พนักงานลูกค้าสัมพันธ์แผนกต้อนรับส่วนหน้า) ---รับสมัครด่วน---

งานประจำ : เงินเดือน 10,001 – 15,000 บาท / ตามควา

งานประจำ : 10,001 – 15,000 บาท / ตามควา สมุทรสงคราม บางคนที บางพรม
1. ดูแลต้อนรับลูกค้า/ผู้ที่เข้ามาติดต่ออย่างเป็นมิตร และมีบุคลิกที่ดีพร้อมให้บริการช่วยเหลือลูกค้า
2. รับผิดชอบงานให้บริการเช็คอิน-เช็คเอาท์ห้องพักแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รอบคอบ
3. รับโทรศัพท์ และให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน สุภาพ ทั้งกับลูกค้าภายนอก และพนักงานภายในบริษัทฯ
4. โต้ตอบลูกค้า หรือ ผู้ที่ติดต่อมาทาง Line, Line@ และ Email โดยใช้ภาษาเขียนที่สุภาพ สื่อสารได้ถูกต้อง ชัดเจน
5. ดูแล จัดการ และบันทึกการรับจองห้องพักและห้องประชุมลงระบบของบริษัทฯ
6. รับเรื่องข้อร้องเรียน, ตอบรับค
หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129661

ตำแหน่งงานว่าง SALES COORDINATOR (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)

ตำแหน่งงานว่าง SALES COORDINATOR (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)

งานประจำ : เงินเดือน 10,001 – 15,000 บาท / ตามควา

งานประจำ : 10,001 – 15,000 บาท / ตามควา สมุทรสงคราม บางคนที บางพรม
– ให้ข้อมูลสินค้า และบริการ พร้อมพาลูกค้าชมสถานที่ และบริการต่างๆภายในรีสอร์ท
– ช่วยเหลือทีมขายในการติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า เกี่ยวกับการจัดสัมมนา-จัดเลี้ยง และห้องพัก
– ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายขายในการจัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอแก่ต้นสังกัดของลูกค้า หรือ ผู้ประสานงานของลูกค้า
– ติดตามใบเสนอราคา และประสานงานต่างๆ เพื่อปิดงานขาย
– ติดต่อ ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อสื่อสารให้แผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเข้าใจเนื้องานที่จะเกิดขึ้นตามที่ได้มีการตกลงกันกับลูกค้า
– บันทึกรายละเอียดต่างๆ
หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129654

ตำแหน่งงานว่างReception Supervisor (หัวหน้างานต้อนรับ)

ตำแหน่งงานว่างReception Supervisor (หัวหน้างานต้อนรับ)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 20,000

งานประจำ : 17,000 - 20,000 สมุทรสงคราม บางคนที บางพรม
- ให้ข้อมูลสินค้า และบริการ พร้อมพาลูกค้าชมสถานที่ และบริการต่างๆภายในรีสอร์ท
- ให้การต้อนรับลูกค้าด้วยมิตรไมตรี วิถีไทย และส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมด้วยความเป็นมืออาชีพ
- ควบคุม ดูแลทีมงานต้อนรับ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานของบริษัทฯ
- ช่วยเหลือทีมขายในการติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า เกี่ยวกับการจัดสัมมนา-จัดเลี้ยง และห้องพัก
- ช่วยเหลือทีมขาย ในการติดตามใบเสนอราคา และประสานงานต่างๆ เพื่อปิดงานขาย
- เข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมจัดการแก้ปัญหาให้แก่พนักงา
หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129659

ตำแหน่งงานว่างWAITER (พนักงานเสิร์ฟ-พนักงานบริการห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหาร) ---รับสมัครด่วน---

ตำแหน่งงานว่างWAITER (พนักงานเสิร์ฟ-พนักงานบริการห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหาร) ---รับสมัครด่วน---

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 12,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 10,000 - 12,000 ขึ้นอยู่กับ สมุทรสงคราม บางคนที บางพรม
1.รับผิดชอบในการบริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในห้องประชุม/ ห้องจัดเลี้ยง/ ห้องอาหาร ของรีสอร์ทด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร มีกิริยามารยาทที่ดี
2.มีหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดเวลาที่มีงานประชุม/ จัดเลี้ยง/ ทานอาหาร รวมถึงรักษามาตรฐานการบริการให้ดีสม่ำเสมอ
3.บริการเสริฟอาหาร และเครื่องดื่ม, จัดเตรียมโต๊ะอาหาร, ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร
4.ดูแลความสะอาดในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อย พร้อมให้บริการลูกค้าเสมอ
5.ดูแล จัดเก็บอุปกรณ์ (โต๊ะ เก้าอี้ จาน) ให้เรียบร้อยทั้งก่อนเวลาที่มีงาน และหลังจากจ
หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 14/02/2563

หางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม ฝึกงานสมุทรสงคราม งานชั่วคราวสมุทรสงคราม งานนอกเวลาสมุทรสงคราม งานประจำสมุทรสงคราม งานราชการสมุทรสงคราม งานต่างประเทศสมุทรสงคราม งานอื่นๆสมุทรสงคราม
หางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม ฝึกงานสมุทรสงคราม งานชั่วคราวสมุทรสงคราม งานนอกเวลาสมุทรสงคราม งานประจำสมุทรสงคราม งานราชการสมุทรสงคราม งานต่างประเทศสมุทรสงคราม งานอื่นๆสมุทรสงคราม