เลขที่ประกาศ : 104708

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ งานประจำ 12,000-18,000 บาท

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ งานประจำ 12,000-18,000 บาท

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 12,000-18,000 บาท
สถานที่ : สมุทรสงคราม อัมพวา ปลายโพงพาง

ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ดูแลรับผิดชอบโครงการจากการได้รับทุนมาดำเนินการในเขตภาคกลาง
รับฝึกอบรมทำกระบวนการด้าน CSR ให้หน่วยงานต่างๆ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนจะส่งใบสมัครงาน

ดูแลรับผิดชอบและติดตามงานในพื้นที่โครงการ และอื่นๆตามที่บริษัทมอบหมาย
ลงพื้นที่ ออกต่างจังหวัด(บางครั้ง) ในการติดตามงานและดูภาพรวมของโครงการต่างๆในพื้นที่เขตภาคกลาง

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 12,000-18,000 บาท

สวัสดิการ :


ค่าเดินทาง (กรณีได้รับมอบหมายให้เดินทางไปปฎิบัติงาน)
ค่าโทรศัพย์ประสานงาน
ค่าตอบแทน รายได้พิเศษต่างๆ (ในกรณีผ่านการฝึกงานและเห็นชอบจากหัวหน้า)
ประกันสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย - หญิง ปริญาตรี- ปริญญาโท ทุกสาขา 2. อายุ 22-36 ปี 3. ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายต่างๆ 4. มีความอดทน ตรงเวลา ซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรมและสนใจเรียนรู้ และมีไหวพริบในการทำงาน 5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 6. สามารถเดินทาง ต่างจังหวัดได้ เน้นลงพื้นที่ 7. ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการลงพื้นที่ชุมชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. ปฎิบัติงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.00 (สามารถทำงานในวันหยุดได้กรณีมีงานด่วน) 9. สามารถเดินทางไปค้างต่างจังหวัดได้

หมายเหตุ :
อ่านคุณสมบัติให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจ ก่อนส่งใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :
เขตภาคกลาง

จังหวัด : สมุทรสงคราม

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 11/10/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 04/11/2564
เข้าชม : 1 - 869 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัดหางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม ฝึกงานสมุทรสงคราม งานชั่วคราวสมุทรสงคราม งานนอกเวลาสมุทรสงคราม งานประจำสมุทรสงคราม งานราชการสมุทรสงคราม งานต่างประเทศสมุทรสงคราม งานอื่นๆสมุทรสงคราม